กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำรู ม.6 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี มีหมอกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:51:57
 
บ.น้ำรู ม.6 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี มีหมอกเล็กน้อย_นายประพัฒ สมจา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS