กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลำขนุน ม.8 ต.ท่าชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง_เวลา 7.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:50:51
 
บ.ลำขนุน ม.8 ต.ท่าชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง_เวลา 7.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืน_นายวิน อนุรักษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS