กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ควนอินนอโม ม.7 ต.เขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง_เวลา 7.00 น. สภาพอากาศช่วงเช้ามีฝนตกเล็กน้อย 13.00 - 13.30 น. มีฝนตกหนัก ตอนเย็นมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 19:45:59
 
บ.ควนอินนอโม ม.7 ต.เขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง_เวลา 7.00 น. สภาพอากาศช่วงเช้ามีฝนตกเล็กน้อย 13.00 - 13.30 น. มีฝนตกหนัก ตอนเย็นมีฝนตกปรอยๆ_นายนพรัตน์ เอียดตรง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS