กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หวายช่อ ม.11 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 7.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีแดดเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:43:52
 
บ.หวายช่อ ม.11 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 7.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีแดดออกเล็กน้อย เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ สลับกับตกเล็กน้อยตลอดวัน_นายสุชาติ แก้วพืช 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS