กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันสลี ม.5 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เช้านี้มีหมอกลงหนา อากาศหนาว ไม่มีฝนตกมาหลายวันแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:32:18
 
บ.สันสลี ม.5 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เช้านี้มีหมอกลงหนา อากาศหนาว ไม่มีฝนตกมาหลายวันแล้ว_นายประทีป เทพโพธา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS