FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โตน ม.6 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนคริทร์ จ.พัทลุง_เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก

วันที่ 26 พ.ย. 2557 09:12:42
 
บ.โตน ม.6 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนคริทร์ จ.พัทลุง_เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก_นายนิยม เกิ้อเกตุ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel