กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
กรมทรัพยากรธรณี >> ข้อมูลบริการ >> ห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี  
ห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี 


 

ห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี 
 
ห้องสมุดเฉพาะ(Special Library) แหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS