กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วงเขาทอง ม.11 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าวมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 19:03:09
 
บ.วงเขาทอง ม.11 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าวมาก_นายพิทักษ์ ชุ่มคุณ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS