กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เหล่ายาว ม.4 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:34:30
 
บ.เหล่ายาว ม.4 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก_นายชาติชาย หน่อปา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS