กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าโปงทอง ม.5 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ครึ้ม อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:48:17
 
บ.ท่าโปงทอง ม.5 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ครึ้ม อากาศเย็น_นายสมศักดิ์ โสดาวัตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS