กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ศรีนคร ม.7 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆสลับหยุด ต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางคืน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 15:32:52
 
บ.ศรีนคร ม.7 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆสลับหยุด ต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางคืน_นายธรรมศักดิ์ พันธ์แก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS