FONTSIZE
กรมทรัพยากรธรณี >> ข้อมูลบริการ
บริการด้านเอกสารเผยแพร่


 
เอกสารวิชาการเผยแพร่ของสำนักงานเลขานุการกรม    
เอกสารวิชาการเผยแพร่ของกองธรณีเทคนิค   
เอกสารวิชาการเผยแพร่ของกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมธรณีพิบัติภัย    
เอกสารวิชาการเผยแพร่ของกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี    
เอกสารวิชาการเผยแพร่ของกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี    
เอกสารวิชาการเผยแพร่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี   
เอกสารวิชาการเผยแพร่ของสำนักทรัพยากรแร่    
เอกสารวิชาการเผยแพร่ของสำนักธรณีวิทยา 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel