กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าตอ ม.8 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:31:27
 
บ.ป่าตอ ม.8 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี_นายถาวร เยาว์เหมือน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS