FONTSIZE
กรมทรัพยากรธรณี >> ข้อมูลบริการ
บริการข้อมูลธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี 


 
 การให้ข้อมูลธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี ผ่านโปรแกรม Google Earth
บทนำ
      Google Earth เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยม ใช้ในการดูภาพถ่ายของทุกมุมโลก จากดาวเทียม ซึ่งมีความละเอียดสูงมาก(ในบางพื้นที่) สามารถ ขยายภาพ จากโลกทั้งใบ ไปสู่ประเทศ และลงไปจนถึงวัตถุเล็ก เช่น ถนน ตรอก ซอกซอย บ้านคน สามารถค้นหาสถานที่ต่างที่เราต้องการได้
 

      อีกทั้ง Google Earth ยังสามารถรองรับการบริการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Internet โดยผู้ให้บริการทำการสร้างข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ให้อยู่ในรูปแบบ KML(Keyhold extensible Markup Langauge ) ซึ่งขยายมาจากภาษา XML(eXtensible Markup Langauge ) แล้วให้ผู้รับการบริการเข้าใช้บริการข้อมูลผ่านเครื่องมือ Network Link ของโปรแกรม Google Earth
 
 
 
     ดังนั้นเพื่อเป็นการบริการเผยแพร่ข้อมูลทางด้าน ธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี สู่ประชาชนอีกทางหนึ่ง ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรธรณี จึงได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี ผ่านทางโปรแกรม Google Earth โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้ที่หัวข้อข้อมูลบริการ และศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่หัวข้อ วิธีการใช้งาน
 

 
วิธีการใช้งาน
 
ข้อมูลบริการ
 
ข้อมูลอื่นที่น่าสนใจ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel