FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เหรียงงาม ม.6 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_ช่วงเที่ยงท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ช่วงเย็นท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 12 ธ.ค. 2557 18:12:21
 
บ.เหรียงงาม ม.6 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_ช่วงเที่ยงท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ช่วงเย็นท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายปรีชา ช่วยเมือง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel