FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใน ม.5 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 62 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 14 ธ.ค. 2557 10:00:34
 
บ.ใน ม.5 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 62 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายอุดร พัดลม
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel