กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่างิ้ว ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง__เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 24 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:19:44
 
บ.ท่างิ้ว ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง__เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 24 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายประดิษฐ์ สืบสังข์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS