กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คันเบ็ด ม.5 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 75 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 06:06:43
 
บ.คันเบ็ด ม.5 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 75 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายโกวิทย์ พรหมพันธ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS