กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย_จากเหตุแผ่นดินไหว 3.0 ริเตอร์ ที่ประเทศลาว ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 15 กม. สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน ยังไม่มีรายงานความเสียหาย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 11:20:36
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย_จากเหตุแผ่นดินไหว 3.0 ริเตอร์ ที่ประเทศลาว ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 15 กม. สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน ยังไม่มีรายงานความเสียหาย_นายวิิษณุ ยะฝัน (นักพัฒนาชุมชน)

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS