กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน_จากเหตุแผ่นดินไหว 3.1 ริเตอร์ ที่ประเทศพม่า ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า ประมาณ 82 กม.ไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน และยังไม่มีรายงานความเสียหาย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 11:33:50
 
ที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน_จากเหตุแผ่นดินไหว 3.1 ริเตอร์ ที่ประเทศพม่า ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า ประมาณ 82 กม.ไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน และยังไม่มีรายงานความเสียหาย_นายฤทธิเดช จันทร์ญาพงษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS