กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ร่อน ม.4 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.ขณะนี้ท้องฟ้าหลัว มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 15:40:55
 
บ.ร่อน ม.4 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.ขณะนี้ท้องฟ้าหลัว มีฝนตกเล็กน้อย_นายเสรี เจริญภพ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS