กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บนควน ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ขณะนี้ท้องฟ้าหลัว มีฝนตกปรอยๆ เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 16:00:26
 
บ.บนควน ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ขณะนี้ท้องฟ้าหลัว มีฝนตกปรอยๆ เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย_นางสาววรรณนี หลงฮัน

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS