กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สบเมย ม.2 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน_สภาพอกาาศในขณะนี้ท้องฟ้าเเจ่มใส สลับมีเเดด อากาศหนาวเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 09:48:04
 
บ.สบเมย ม.2 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน_สภาพอกาาศในขณะนี้ท้องฟ้าเเจ่มใส สลับมีเเดด อากาศหนาวเย็น_นางจิตรา จันทร์ทิตย์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS