FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บนควน ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 130 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก และปริมาณน้ำฝนสะสม 3 วัน ได้มากกว่า 200 มม. เริ่ม มีน้ำหลากในบ้างพื้นที่แล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:10:15
 
บ.บนควน ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 130 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก_นางสาววรรณนี หลงฮัน
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel