กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บนควน ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกสลับกับหยุด

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 14:15:59
 
บ.บนควน ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกสลับกับหยุดตลอดทั้งวัน เวลา 14.15 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม._น.ส.วรรณนี หลงฮัน

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS