กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หัวควน ม.11 ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 14:20:10
 
บ.หัวควน ม.11 ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย_นายนุกูล อินทร์ชัยทอง

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS