กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โหล๊ะจันกระ ม.6 ต.เขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง_.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เเละมีฝนตกปรอยๆตลอดทั้งคืน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:08:06
 
บ.โหล๊ะจันกระ ม.6 ต.เขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง_.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เเละมีฝนตกปรอยๆตลอดทั้งคืน_นายนูญ อินทองมาก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS