กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองนุ้ย ม.5 ต.เขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้30มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งมีแดดอ่อนยังไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:24:41
 
บ.คลองนุ้ย ม.5 ต.เขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้30มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งมีแดดอ่อนยังไม่มีฝนเมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย_นายโกวิทย์ อินทมา

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS