กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยพาน ม.2 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 11:30:27
 
บ.ห้วยพาน ม.2 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย_นายสมพงศ์ พงศ์พ้นภัย

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS