กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นอก ม.4 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้50มม.เช้านี้ท้องฟ้าหลัวมีแดดอ่อนยังไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:29:20
 
บ.นอก ม.4 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้50มม.เช้านี้ท้องฟ้าหลัวมีแดดอ่อนยังไม่มีฝนเมื่อคืนฝนตกเล็กน้อยตกเป็นช่วงๆ_นายจรูญ ทองบุญแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS