FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กุดเชือม ม.4 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_ช่วงเช้าท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว

วันที่ 2 ม.ค. 2558 13:40:46
 
บ.กุดเชือม ม.4 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_ช่วงเช้าท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว_นายบุญไทย พิมพ์คำ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel