กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันต้นเปา ม.7 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 10:22:26
 
บ.สันต้นเปา ม.7 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายบุญทรัพย์ หมื่นเสน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS