กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาตะเภาทอง ม.1 ต.พ๊ะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก ระหว่างวันมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 17:01:26
 
บ.เขาตะเภาทอง ม.1 ต.พ๊ะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก ระหว่างวันมีฝนตกเล็กน้อย_นายสมหมาย สังข์สิงห์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS