กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ในไร่ ม.7 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 7.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:27:48
 
บ.ในไร่ ม.7 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 7.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก_นายมนูญ เพ็ญเต็ม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS