กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สัน ม.10 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีหมอกหนา อากาศหนาว ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 07:50:06

บ.สัน ม.10 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีหมอกหนา อากาศหนาว ไม่มีฝนตก นางจันทรฟอง เรือนงา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS