FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งต่าง ม.13 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีหมอกหนา อากาศหนาว ไม่มีฝนตก

วันที่ 20 ม.ค. 2558 07:52:38

บ.ทุ่งต่าง ม.13 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีหมอกหนา อากาศหนาว ไม่มีฝนตก นายสมจิตต์ คืนมาเมือง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel