กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองแสง ม.6 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:10:42

บ.หนองแสง ม.6 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก นายบันลือ บุญภา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS