กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไร่เหนือ ม.4 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศเย็นไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 07:48:20
 
บ.ไร่เหนือ ม.4 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศเย็นไม่มีฝน_นายวินัย จันทร์เทพ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS