FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ต้นโชค ม.5 ต.หนองบัว อไชยปราการ จ.เชียงใหม่_เย็นนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย

วันที่ 8 ก.พ. 2558 16:47:22
 
บ.ต้นโชค ม.5 ต.หนองบัว อไชยปราการ จ.เชียงใหม่_เย็นนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย_นายประเทือง ใจยศ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel