กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย_จากเหตุแผ่นดินไหว 3.4 ริกเตอร์ ความลึก 1 กม.บริเวณอำเภอพาน จ.เชียงราย ประชาชนในพื้นที่ไม่รับรู้ถึงเเรงสั่นสะเทือน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 13:55:21
 
ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย_จากเหตุแผ่นดินไหว 3.4 ริกเตอร์ ความลึก 1 กม.บริเวณอำเภอพาน จ.เชียงราย ประชาชนในพื้นที่ไม่รับรู้ถึงเเรงสั่นสะเทือน_เจ้าหน้าที่อบต.พาน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS