กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทาสองท่า ม.7 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:18:28
 
บ.ทาสองท่า ม.7 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก_นายอรุณชัย อภัยกาวี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS