กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ต้นฮ่าง ม.4 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง_เช้าวันนี้ท้องฟ้า อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 07:50:28
 
บ.ต้นฮ่าง ม.4 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง_เช้าวันนี้ท้องฟ้า อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก_นายประสงค์ เพ็ญเลา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS