กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตรอกม่วง ม.2 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_จากแผ่นดินไหว 4.0 ริกเตอร์ ทางตอนใต้ของเกาะยาว จ.พังงา เวลา 13.02 น. ไม่รับรู้ถึงแรงสั่นไหว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 15:31:55
 
บ.ตรอกม่วง ม.2 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_จากแผ่นดินไหว 4.0 ริกเตอร์ ทางตอนใต้ของเกาะยาว จ.พังงา เวลา 13.02 น. ไม่รับรู้ถึงแรงสั่นไหว_นางธรรชนก เพ็ชรไทย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS