กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี จากแผ่นดินไหว 4.0 ริกเตอร์ ทางตอนใต้ของเกาะยาว จ.พังงา เวลา 13.02 น. ไม่รับรู้ถึงแรงสั่นไหว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 13:36:49
 
ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี จากแผ่นดินไหว 4.0 ริกเตอร์ ทางตอนใต้ของเกาะยาว จ.พังงา เวลา 13.02 น. ไม่รับรู้ถึงแรงสั่นไหว_นางสมใจ โพธิ์เหลือง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS