กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผัดฉีก ม.1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_จากเหตุแผ่นดินไหว 4.0 ริกเตอร์ เวลา 13.02 น. บริเวณทางตอนใต้ อ.เกาะยาว จ.พังงา สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน มีสิ่งของหล่นจากที่สูง ยังไม่มีรายงานความเสียหายอย่างอื่น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 15:08:25
 
บ.ผัดฉีก ม.1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_จากเหตุแผ่นดินไหว 4.0 ริกเตอร์ เวลา 13.02 น. บริเวณทางตอนใต้ อ.เกาะยาว จ.พังงา สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน มีสิ่งของหล่นจากที่สูง ยังไม่มีรายงานความเสียหายอย่างอื่น_นายประพันธ์ ถิ่นเกาะยาว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS