กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แขวน ม.2 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_จากเหตุแผ่นดินไหว 4.0 ริกเตอร์ เวลา 13.02 น. บริเวณทางตอนใต้ อ.เกาะยาว จ.พังงา สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อย ยังไม่มีรายงานความเสียหายอย่างอื่น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 15:10:28
 
บ.แขวน ม.2 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_จากเหตุแผ่นดินไหว 4.0 ริกเตอร์ เวลา 13.02 น. บริเวณทางตอนใต้ อ.เกาะยาว จ.พังงา สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อย ยังไม่มีรายงานความเสียหายอย่างอื่น_นายทวีศักดิ์ ทวีทัน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS