FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แจ้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 21 ก.พ. 2558 12:05:14
 
บ.แจ้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เจ้าหน้าที่ ทธ.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel