กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สักงาม ม.1 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 19:17:00

บ.สักงาม ม.1 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก นางวันเพ็ญ สิงห์สร้อย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS