FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าแตง ม.2 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก มีลมแรง

วันที่ 26 ก.พ. 2558 08:07:30
 
บ.ป่าแตง ม.2 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก มีลมแรง_นายประสงค์ หาญกล้า
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel