กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โป่งนก ม.6 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_สภาพอากาศเย็นนี้มีหมอกหนาจากควันไฟ อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 17:14:43
 
บ.โป่งนก ม.6 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_สภาพอากาศเย็นนี้มีหมอกหนาจากควันไฟ อากาศร้อน_นายนพดล แสนยากุล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS